Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen

Missie en visie

Onze missie

Iedereen, ongeacht zijn/haar kleur, godsdienst, geslacht, sociale status,… moet zich kunnen thuis voelen in ons internaat en de kans krijgen met de juiste pedagogische en didactische begeleiding om zich ten volle te ontwikkelen tot de knappe persoonlijkheden die ze stuk voor stuk zijn.

Visie

Van studiebegeleiding tot persoonlijkheidsvorming

Wij streven ernaar om via optimale begeleiding elke jongere ten volle te laten uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische persoon. We doen dit via studiebegeleiding, maar ook via persoonlijkheidsvorming. Onze jongeren leren hier essentiële sociale vaardigheden en we laten hen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken.

Geborgenheid en structuur

Ons internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor iedereen er zich thuis kan voelen.  Gedurende de week zorgen wij voor het warme nest, ter aanvulling van hun eigen thuis.  Ons team is een partner in de opvoeding van onze jongeren, samen met de ouders en de school.

Kansen voor iedereen

Onze algemene doelstellingen en basisfilosofie is gestoeld op het Pedagogisch Project van het GO!. Iedereen, ongeacht zijn kleur, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij, moet zich kunnen thuis voelen in ons internaat.

Samen leren samenleven

Het GO! heeft de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten we hen samen leren samenleven.

> Meer over het GO!