Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen

Praktisch

Openingsuren

Maandag 7u00 – vrijdag 18u00 buiten de lesuren, tenzij anders afgesproken met de beheerder of opvoeders.

Tijdens de schoolvakanties is het internaat gesloten. Wanneer een feestdag een schooldag voorafgaat, zal het internaat opengaan volgens de geldende maandagregeling.

Inschrijven

Wens je jouw zoon/dochter in te schrijven in ons internaat?