Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen

Inschrijvingen

Wie kan zich inschrijven?

Alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van het GO!

De intake gebeurt altijd met één of beide ouders en in aanwezigheid van het kind. Tijdens het gesprek polsen we naar de specifieke zorgvraag. Er wordt pas definitief ingeschreven indien het internaat volgens de visie en de draagkracht aan de zorgvraag kan voldoen.

Indien het internaat volzet is, hebben de ouders de mogelijkheid om hun kind op de wachtlijst te plaatsen. Wij verwittigen van zodra er een plaats vrij komt.

Welke documenten heb je nodig?

  • een kopie van het geldig inschrijvingsbewijs in de school
  • twee kleefbriefjes van de mutualiteit
  • medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie
  • een recente pasfoto

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.  

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar.  Je moet je dus jaarlijks opnieuw inschrijven

Documenten

Aanvraagformulier

Met het verzenden van dit formulier, ga je akkoord met het verwerken van jouw gegevens volgens ons Privacybeleid.

Getuigenissen van andere ouders

Een kind is als een vlieger in de lucht.
Sommigen kunnen hoger vliegen dan anderen
maar iedereen doet het op zijn manier.
De een met de ander vergelijken heeft geen zin.
Elk kind is verschillend. Elk kind is prachtig.
Elk kind is uniek.