Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen

Welkom thuis op internaat!

Een thuis, weg van huis

Welkom!

Ons doel is je te laten opgroeien in een huiselijke sfeer tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Ons team doet dit, samen met je ouders en de school, door je de nodige warmte en structuur te bieden in een veilige, rustige en groene omgeving in Dendermonde. Iedereen is hier welkom!

Een kind is als een vlieger in de lucht.
Sommigen kunnen hoger vliegen dan anderen
maar iedereen doet het op zijn manier.
De een met de ander vergelijken heeft geen zin.
Elk kind is verschillend. Elk kind is prachtig.
Elk kind is uniek.

Ons internaat ...

Activiteiten

(Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen)