Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen

Studie­begeleiding

Op internaat studeren heeft zo zijn voordelen!

  • Studiebegeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren opvoeders.
  • Hulp van de anderen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen.
  • Samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend.
  • Regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen.
  • Studiesfeer: je wordt gemotiveerd om te studeren binnen een rustig studiemilieu en de opvoeder volgt je prestaties op.

Ons internaatteam helpt bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin je kan studeren in de beste omstandigheden. Van jou verwachten we dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt.

Opvolging en begeleiding

De opvoeders volgen schoolresultaten op, leren plannen, stimuleren eventueel extra studie of raden remediëringsoefeningen aan. Ze controleren dagelijks smartschool. Als er problemen zijn met de studie kan het internaat de school contacteren om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen. Slechte schoolresultaten leiden automatisch tot bijkomende studie. Voor wie onvoldoende studeert, kunnen maatregelen worden genomen.