Studiebegeleiding

Op internaat studeren heeft zo zijn voordelen:Studie

  • begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en   geholpen door ervaren opvoeders;
  • hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen; 
  • samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;  
  • regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;  
  • studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de opvoeder volgt de prestaties op.  

Ons internaatteam helpt bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste omstandigheden.  
Er wordt verwacht dat er tijdens de studiemomenten ernstig gewerkt wordt.   

De opvoeder volgt schoolresultaten op, leert plannen, stimuleert eventueel extra studie of raadt remediëringsoefeningen aan.  

De opvoeders controleren dagelijks smartschool. Als er problemen zijn met de studie kan het internaat de school contacteren om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen.  

Slechte schoolresultaten leiden automatisch tot bijkomende studie. Voor wie onvoldoende studeert, kunnen maatregelen worden genomen.