Hoe inschrijven?

Wie kan zich inschrijven?  

 
Alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van het GO! .valies
De intake gebeurt altijd met één of beide ouders en in aanwezigheid van het kind. Tijdens het gesprek wordt gepolst naar de specifieke zorgvraag. Er wordt pas definitief ingeschreven indien het internaat volgens de visie en de draagkracht aan de zorgvraag kan voldoen. 

Indien het internaat volzet is, hebben de ouders de mogelijkheid om hun kind op de wachtlijst te plaatsen. Zij worden verwittigd van zodra er een plaats vrij komt. 

 

Welke documenten heb je nodig om in te schrijven?  

  • een kopie van het geldig inschrijvingsbewijs in de school;  
  • twee  kleefbriefjes van de mutualiteit;  
  • medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie;  
  • een recente pasfoto. 
 
De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.   
 
De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven.