Wat vinden we belangrijk?

superOns doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.    

 
Onze begeleiding bestaat uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming.   
 
Ons internaatteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, ouders, school). Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen.  
 
Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.

wolkOnze missie is het vervullen van een gezinsvervangende functie voor leerplichtige jongeren van 6 tot 18 jaar, waarbij de algemene doelstellingen en basisfilosofie gestoeld zijn op het Pedagogisch Project van het GO! Iedereen, ongeacht zijn kleur, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij, moet zich kunnen thuis voelen in ons internaat.

Het internaat moet elk kind en jongere de kans bieden op een algemene en optimale ontwikkeling, rekening houdend met de verscheidenheid in eigen aard en bekwaamheid. Iedereen moet op een aangepaste pedagogisch-didactische wijze begeleid worden, ongeacht geslacht, levensbeschouwing en sociale status.