Wat met privacy?

Recht op privacy

fotograafHet internaat of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van internen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. We kunnen die gebruiken voor onze website of om onze publicaties te illustreren.   

 
Het internaat heeft daarvoor de individuele toestemming nodig van de ouders.   Indien ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de beheerder.   
 
  
In de gebouwen of op het internaatdomein mag je niet filmen, tenzij de gefilmde personen (bv. de opvoeder, de medeintern…) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.   
 
Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.   

Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan kan men zich hiertegen verzetten. Indien de intern weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan het internaat een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Sinds 25 mei 2018 is de Europese privacyregelgeving ingegaan. Indien u hier specifieke vragen over heeft, stel ze gerust.

 


pdf bestand2019-2020 Beeldmateriaal.pdf (80 kB)